Afkast

Hos Advice Capital kan du blive kunde i vores fælles investerinsaktieselskab Advice Invest A/S.

At deltage i et investeringsaktieselskab, oplever vi, er den enste sikre måde at investorernes formue vokser og forrentes forsvarligt. Vi tænker langsigtet og leverer økonomisk fremgang og tryghed for kommende generationer.

Vort forretningskoncept tilbyder 100% dedikering og engagement.

Porteføljen er den samme for alle investorer, og Advice Invest A/S rapporterer til investor efter hvert kvartal. Som investor i Advice Invest A/S slipper du derfor for løbende at modtage værdipapirnotaer som det er tilfældet ved individuel forvaltning. Dit afkast opstår som forskellen mellem din indgangskurs og den aktuelle kurs (indre værdi). Kursen kan følges på ugebasis via log-in på hjemmesiden: www.advicecapital.dk


Ledelsen og bestyrelsen har naturligvis selv midler placeret i investeringsaktieselskabet for at sikre sammenfaldende interesser samt over tid at levere et afkast over markedsafkastet.

Vores succes bygger på en fleksibilitet til at bevæge sig mellem aktier, obligationer, virksomhedsobligationer samt valuta og kontanter, dvs. en konstant dynamisk allokering til den eller de aktiverklasser, der forventes at skabe det bedste risikojusterede afkast i den kommende periode.

Fokus ligger på at skabe et absolut afkast kontra et relativt afkast. Formålet er at beskytte formuen i perioder med negativt afkast. 

Modsat mange andre forvaltere er vi ikke forpligtet til at være investeret til enhver tid. Porteføljen kan være 100% kontant.