Advice Invest

Med det formål, at sikre et risokojusteret afkast, der over tid ligger højere end markedsafkastet, har investeringsrådgiveren, Advice Capital A/S fokuseret hovedparten af ressourcerne på at rådgive og promovere det fælles investeringsaktieselskab, Advice Invest A/S. Der ydes i begrænset omfang individuel investeringsrådgivning, der i høj grad tager udgangspunkt, i de investeringsidéer, der tilbydes investeringsaktieselskabet Advice Invest A/S.

Resultatet af den gode performance i porteføljen i Advice Invest A/S, kan således tilskrives den rådgivning, som er ydet fra Advice Capital A/S. Fokus og enkelhed er to af de mest afgørende faktorer bag vores succes. 

Har du interesse i at deltage som investor i Advice Invest A/S, kan du søge uddybende oplysninger og aftale møde med:

Lars Fetterlein            2216 4081
Stefan Rasmussen     2217 6561
Max Fjellerad              2336 5251