Investeringsunivers

 

I et rådgivningsmandater beslutter du selv hvilke værdipapirer, der skal være i dit depot og du foretager selv udførelsen af handelen,
men vi giver dig løbende råd og ideer.

Når vi taler om være fælles investeringsaktieselskab, gør følgende forhold sig gældende, bl.a. at vi ikke har forkærlighed for én bestemt aktivklasse!

Vor succes er bygget på vores strategi om behovet for fleksibilitet. I den nye dynamiske verden er det helt afgørende,
at kunne bevæge sig mellem forskellige aktivklasser. Disse omfatter:

  • Aktier
  • Obligationer
  • Virksomhedsobligationer
  • Valuta


Strategien tilpasses tillige de overordnede makroøkonomiske forhold. Indholdet i porteføljen justeres således,
at investor opnår den optimale balance mellem afkast og risiko på det givne tidspunkt.